Web Tabanlı Özel Yazılımlar

Müşteriye Özel
Müşterileri beklentilerini daha fazla anlamak için gerekli verileri toplamaya ve elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma stratejileri geliştirmeye CRM yani Müşteri İlişkileri Yönetimi, bu yönde geliştirilen yazılımlara da CRM programı denir.
Şirketlere isteklerine özel ve esnek yapıda geliştirilen GTSERP'ler Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.
Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), üretim planlama ve envanter kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren bilgisayar destekli bir sistemdir. MRP sistemi eksiksiz bir planlamayı, etkili bir malzeme kontrolünü ve meydana gelebilecek değişikliklerde planların yeniden düzenlenmesini sağlamaktır.
Entegrasyon ve organizeli çalışma konusunda tecrübeli yazılım ve donanım kadrosuyla şirket yazılımlarına ve makinelerine entegrasyonunda yeni teknolojik çözümler üretmekteyiz. Böyelelikle şirketlerin ihtiyaçlarına uygun programlanmış ve planlanan altyapıları ile entegre ederek çözüme dönüştürmektedir.
GTS Uzaktan Kontrol Sistemleri, tek bir dokunuş ve kablosuz kullanım rahatlığıyla şirketlere web tabanlı uygulamalar ile olası aksaklıkların etkisi son kullanıcıya ulaşmadan, yetkililer haberdar edilerek, uzaktan bakım ile iletişimde herhangi bir aksaklık hissedilmeden çözümler ile sistem yönetim ve bakım giderlerini azaltma imkanı sağlanıyor.
Mamul ve hizmetin kalitesini artırmak için kalite kontrol, istatistiksel düşünceye önem verir, bu alanda belirsizliği ve düzensizliği ortadan kaldırmaya çalışan sistem yazılımıdır.