ENDÜSTRİYEL YAZILIMLAR

Yönetim Bilgi Sistemleri MS

MS Nedir ?

MS yönetim çözümleri, şirketin tüm departman ve fabrika alanlarında performans ve verimliliğin izlemesi, sektöre göre takip sistemleri ve felaket kurtarma sistemleri, üretim operasyonlarının verimliliğini stratejik sağlayan sistemler, müşteri ve personel memnuniyetini arttıran sistemler gibi farklı çözümleri bir araya getirmiş yönetim yazılımlarıdır.

Öneri Sistemi: SS

Öneri Sistemi (Suggestion System); Öneri sistemleri, bir şirketin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla çalışanların, iyileştirme faaliyetlerini ve yenileşim çalışmalarını başlatabilecek öneriler geliştirmeleri için online bir sistemdir.

Evrak Takip Sistemi: DTS

Evrak Takip Sistemi (Document Tracking System) ; bir şirkete dışarıdan gelen ve kurumdan dışarıya gönderilen resmi yazışmaların kayıtlarının bir veritabanında saklanarak ihtiyaç halinde o dokümanlara fiziksel olarak erişmeyi kolaylaştırmak için kullanılan yazılımdır.

Döküman Yönetim Sistemi: DMS

Döküman Yönetim Sistemi (Document Management System); dinamik iş kuralları,raporlar, yazışmalar gibi her verinin dijital ortama aktararak saklama ve bunlara erişim imkanı veren sistemlerdir. ERP, CRM gibi sistemlere entegrasyonları mevcuttur.

6Sigma Yönetimi: 6Sigma

6 Sigma Yönetimi; iş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir sistemdir. 6 Sigma yönetiminin amacı üretimdeki bu değişkenliği ortadan kaldırmak ve hedef bir ortalamada merkezileştirmektir.

Acil Durum Eylem Yönetimi: EAM

Acil Durum Eylem Yönetimi (Emergency Action Management); Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin ve görevlerinin neler olmasının yönetildiği sistemdir.Hasta Takip Sistemi: PTS

Hasta Takip Sistemi (Patient Tracking System): Sağlık kurumlarında personel ve hastaların acil çağrı ve hastaların dijital ortamdan takibi, iletişim ve iş gücü verimliliği sağlayan sistemlerdir.

Proje Yönetimi: PM

Proje Yönetimi (Project Management): Şirketin proje faaliyetlerinin, belirli bir hedefe ulaşmak için zaman, maliyet ve performans kısıtlamaları dahilinde kaynakların verimli kullanılarak planlanması, programlanması ve kontrolüdür.